Ny miljöteknik ger energi och renare hav

Att odla sjöpungar, tunikater, för att ta upp närsalter ur havet samt att få biomassa till biogas är ett nytt miljötekniskt koncept där samma process ger flera miljöfördelar:

  1. När biomassan rötas erhålls förnyelsebar energi i form av biogas
  2. Produktionen av biomassan medför upptag av närsalter ur havet utan konkurrens om åkermark
  3. Rötresterna har stort värde som ekologiskt gödsel


Vi erbjuder kompensationsupptag av kväve ur havet till samhället eller till enskilda aktörer.