Fakta

All utveckling vilar på fakta
Marin Biogas konceptet är sprunget ur en vilja att förbättra havsmiljön med hjälp av marin teknik. För att ge trovärdighet åt våra påstående om förbättrad havsmiljö och ekologiska effekter skall vi publicera information som underlättar för alla att värdera konceptet.

Här presenteras några av de rapporter som rör Marin Biogas:

Huvudrapport Ekologiska effekter av ascidieodling - utan bilagor

Bilaga 2 till Huvudrapporten ovan. Miljökonsekvensbeskrivning av Ciona odling. Loo et Petersen 2012

Rapport förstudie Marin Biogas - Energimyndigheten September 2013

Rapport om storskalig ascidieodling i Skånska vatten. Grontmij - Marin Biogas

fakta.png