Film

Filmen visar den första skörden av sjöpungar hösten 2009.
Skörden sker utanför Ulvön i Ljungskile, dvs i fjordsystemet innanför Orust och Tjörn.
Det syns hur mycket sjöpungar det finns per löpmeter odlingsband, 15-19 kg per löpmeter, när det växer som bäst.

Filmen visar hur vi använder en musselskördebåt för vår skörd. För en optimal skörda av sjöpungar finns det bättre skördetekniker som förenklar och effektiviserar själva skörden.


Skörd, mars 2012 där vi fokuserar på att sönderdela och avvattna biomassan inför fortsatt process. Skördningen sker i Trälebergskilen utanför Lysekil.Vårskörd av Ciona. Lokalen är Djupvik på ostkusten av Tjörn.

Skörden är en del i demonstrationsprojektet Marin Biogas som finansieras av Energimyndigheten och KIC InnoEnergy.