Marin Biogas i media

Marin Biogas har synts i media på flera sätt sedan starten 2009. Det är alltid roligt att konceptet blir uppmärksammat och diskuterat. Nedan finns ett axplock av mediainslag:

PRESSRELEASE: 23 Mkr till Marin Biogas
Pressrum My Newsdesk

Sjöpungar odlas på prov för att bli råvara till bränsle Artikel DN Extern Länk

Odlade sjöpungar blir biogas i Falkenberg Artikel och intervju SR P4 Halland Extern Länk

Odlad sjöpung kan bli alternativ till havsbaserad vindkraft Artikel i Ny Teknik Extern länk
Framtidens energi Reportage i västnytt Extern länk
Sjöpungar kan rena havet Notis i Havet Extern länk
Forskare vill odla sjöpungar på försök Artikel i Bohusläningen Januari 2010 Extern länk

Sjöpungarnas Herre Artikel i Magasinet Filter Extern länk

Är du journalist, eller övrig intresserad, och behöver en snabb inblick i vad Marin Biogas konceptet går ut på?
Ladda ned denna informationsbroschyr:

Informationsfolder

Logotyper för nedladdning

Klicka här för att hämta

Bilder kan man hämta på

Skördebilder 1
eller
Skördebilder 2