Om sjöpungar

Sjöpungar, Ciona intestinalis, tillhör djurgruppen ascidier vilket innebär att de har en rudimentär ryggsträng under larvstadiet. Denna ryggsträng tillbakabildas efter det att larven har funnit ett lämpligt underlag att fästa sig på. Därefter har sjöpungen ett livsspann på cirka ett år innan den dör och faller till botten efter att ha fortplantat sig. I kallare vatten kan djuret bli både två och treårigt. Sjöpungsdjur blir könsmogna beroende på vattentemperatur vilket i svenska vatten innebär att de flesta släpper larver i april-maj samt under augusti-september. Sjöpungar har en mycket snabb tillväxt på upp till 4-8 % per dag.

Vår vanliga sjöpung, Ciona intestinalis, är en naturligt förekommande art i våra vatten - redan Linné beskrev arten från våra vatten 1767.

Läs gärna mer i våra rapporter.