Rapporter

Från det att bolaget startade har verifikationer av konceptet varit viktigt. Håller idén?
Då vi också har våra rötter i den akademiska traditionen är det också självklart att dela med sig av resultaten och att genomföra undersökningar och verifieringar så naturvetenskapligt korrekt. Vi vill vara säkra på att det vi gör förbättrar havsmiljön.

Lysekil kommun beviljades 3 Mkr år 2010 ur Havsmiljöanslaget, från Naturvårdsverket, för att undersöka miljöeffekter av storskalig ascidieodling samt för att verifiera närsaltsupptaget. Undersökningen resulterade i en rapport från Lysekils kommun där en grundlig genomlysning av gjorts av ascidieodlingens effekter på omgivande miljön.
I samma rapport ingår flera delrapporter; en oberoende miljökonsekvensutredning av forskare från Göteborgs Universitet samt Dansk Skaldyrscenter, en rapport om utrötat substrats potential som ekologiskt gödsel som genomfördes av Hushållningssällskapet, en utredning som utreder rättsläget kring ABP förordningen och marina substrat. Ladda ner rapporten samt delrapporterna här nedan.

Huvudrapport Ekologiska effekter av ascidieodling - utan bilagor

Två oberoende utrötningsförsök har genomförts vid Anox Kaldness laboratorium i Lund där rötgasutbytet är kvantifierat (300 Nm3/ton kol).

Ascidiernas egenskap som gödsel är testade av Hushållningssällskapet under två år (2012 och 2013)

Hushållningssällskapet 2012 Gödslingsförsök med rötade Sjöpungar

Hushållningssällskapet 2013 Sjöpungsredovisning komplettering 2013

En rapport är under publicering där konsultföretaget Grontmij tillsammans med Marin Biogas har undersökt potentiell storskalig ascidieodling i Skåne samt upprättat detaljerade ekonomiska kalkyler för ett sådant regionalt system.