Ekologisk Gödsel

Havet har alltid varit en källa till gödsel för boende nära kusterna. Ilandspolad tång lades på åkrarna för att öka skördarna. Under senare tid har detta kommit ur bruk, men faktum att havet ger näring till jordbruket gäller än.
Sjöpungar är rika på både kväve och fosfor och är ett bra jordförbättrande medel. Detta har till exempel visats av de jordbrukare på Orust som använder produktionsavfall från musselindustrin, bestående av bortsorterade sjöpungar och undermåliga blåmusslor samt alger. Dessa restprodukter är ett eftertraktat kvävetillskott.
Rötningsprocessen utvinner kolet ur biomassan men förbrukar inte kväve, fosfor och övriga närsalter.