Renare hav - bekämpa övergödningen

Rent hav

Sjöpungar förbättrar havsmiljön genom att de äter växtplankton, vilka i sin tur lever av solljus, koldioxid samt näringsämnen. Det är dessa näringsämnen, vilka människan släpper ut, som orsakar övergödning i våra hav. När vi skördar sjöpungar tar vi samtidigt upp koldioxid och näringsämnen som har bundits i dess vävnader.